உள்நுழைய

உங்கள் இணையஉலாவித் திரையில் கூக்கிஸ்களை செயலாக்கம் செய்யவும்.Help with உங்கள் இணையஉலாவித் திரையில் கூக்கிஸ்களை செயலாக்கம் செய்யவும்

இது உங்களுக்கு முதல் தடவையா?

JLGU ஐ அணுக அல்லது எங்களின் ஏதாவது ஒரு வகுப்பில் சேர, உங்களுக்கு ஒரு JLGU கணக்குத் தேவை.

தொடங்குவதற்கு கீழேயுள்ள “புதிய கணக்கை உருவாக்கு” என்ற இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.