Danh Sách Liên Hệ JLG U

Nếu bạn cần được giúp đỡ với JLGU, hãy tìm khu vực của bạn trong danh sách bên dưới sau đó gọi số điện thoại trong danh sách. Nhấp vào tên quốc gia của bạn để xem các số điện thoại của khu vực.

BẮC MỸ

+1 877-554-5438

NAM MỸ

0800 8482 554 Option 3

ÚC

+61 2 65 81 1111

CHÂU PHI/TRUNG ĐÔNG

+971 (0)4 884 1131

CHÂU ÂU

The Netherlands: +31 (0)23 569 8751

France: +33 553 84 85 78

Germany: +49 421 693 5010

Iberica: +34 93 77 24700

Italy: +39 02 9359 5210

Nordic Region: +46 8 506 59500

United Kingdom: +44 161 654 1000

CHÂU Á

China: +86 186 1689 5319

All other countries including India: +65 6591 9034

Sửa lần cuối: Thứ năm, 7 Tháng bảy 2016, 8:16 AM